maandag 9 juli 2018

Aanmelden & Documenten | zo werkt hetMeld je aan via ons VerhuurtBeter platform en maak je huurdossier compleet. Complete huurdossiers die voldoen aan de voorwaarden worden door ons op volgorde van binnenkomst behandeld.

Hieronder lees je welke documenten je dient te verzamelen. Succes met aanleveren!


ALGEMEEN

Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van: 
 • een recente foto van jou; 
 • een geldig identiteitsbewijs, beide zijden (rijbewijs is niet toegestaan).


LOONDIENST

Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
 • salarisspecificaties van de laatste 3 maanden; 
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen blijkt; 
 • arbeids- of uitzendovereenkomst. 

  ONDERNEMER

  Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
  • een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand); 
  • jaarcijfers van de laatste 2 boekjaren; 
  • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaren.   STUDENT
  Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
  • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen en studiefinanciering blijkt.   BORGSTELLER(S)
  Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
  • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan; van een ID-kaart beide zijden).  DIVERSEN 
  • Indien een huurwoning wordt achtergelaten zullen wij om een verhuurdersverklaring (verklaring goed huurderschap) vragen;
  • Indien een koopwoning wordt achtergelaten zullen wij om een hypotheekhoudersverklaring vragen;
  • Indien er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen zullen wij vragen dit aan te tonen;
  • Wanneer er sprake is van een echtscheiding zullen wij vragen naar een echtscheidingsconvenant;
  • Soms vragen wij specifieke dossiergerelateerde documenten op.   NA DE EERSTE BEOORDELING
  • Algemeen | een uittreksel basisregistratie personen (BRP) van jouw huidige adres
  • Algemeen | voor een woning met huisvestingsvergunning een historisch overzicht met jouw woonadressen in het verleden tot aan heden
  • Loondienst | een werkgeversverklaring 
  • Student | een collegekaart 
  • Student | het bewijs van inschrijving van de studie 
  • Borgsteller(s) | laatste 3 loonstroken of een inkomensverklaring IB-60 van het voorgaande jaar